ارغنون پنجشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

ارغنون | 15دی ماه

تحلیل و بررسی موسیقی ارامنه

1401/10/21
|
12:7

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، رضا مهدوی(كارشناس مجری)، علی حمیدی(آیتم ساز) و آندره گالستیان(پیانیست و موسیقیدان)

دسترسی سریع
ارغنون