ارغنون پنجشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

ارغنون | پنجشنبه 18 اسفند 1401

سند موسیقی كشور

1401/12/19
|
12:38

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، رضا مهدوی(كارشناس مجری)، علی حمیدی(آیتم ساز) و نادر جعفری(دكترای ارتباطات، پژوهشگر موسیقی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام جعفر صادقع)

دسترسی سریع
ارغنون