ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 29 مرداد 1401

مشاغل خانگی امیدی برای توسعه اقتصادی

1401/05/30
|
11:37

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه شعار(آیتم ساز و گوینده آیتم)، خانم فاطمه زهتاب فرد(كارشناس اخبار اقتصادی)، خانم دكتر زهرا قدسی(مدرس دانشگاه و رئیس كمیسیون بانوان هیئت مدیره حوزه مشاغل خانگی)، مهندس امین شریفی(كارشناس اقتصادی، مدرس و مشاور برند) و خانم زهرا شیری(كارآفرین حوزه گردشگری، فرهنگی و هنری)

دسترسی سریع
ضرب سكه