ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه |شنبه 14 آبان

تحقق شعار سال با حمایت از طرح های فناورانه

1401/08/15
|
7:58

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده، آیتم ساز و گزارشگر)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس بخش اخبار اقتصادی)، دكتر حمیدرضا احمدیان(اقتصاددان و استاد دانشگاه)، دكتر علی عبدی زاده(تحلیل گر مسائل اقتصادی و رئیس مركز خدمات سرمایه گذاری مجمع نخبگان) و ارتباط تلفنی با دكتر ابراهیمی(پژوهشگاه رویان)

دسترسی سریع
ضرب سكه