ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 21 آبان

اقتصاد نشر و كتابفروشی

1401/08/22
|
12:20

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده، آیتم ساز و گزارشگر)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس بخش اخبار اقتصادی)، مسعود دانش منش(فعال حوزه كتاب، چاپ و نشر)، دكتر محمد دانشور(مدیر انتشارات همای دانش) و دكتر علیرضا آقایی(كارشناس مسائل اقتصادی)

دسترسی سریع
ضرب سكه