ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 19 آذر

نقش ماموریت گرا كردن مشاغل خانگی در بهبود اقتصادی

1401/09/20
|
14:45

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده، آیتم ساز و گزارشگر)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس بخش اخبار اقتصادی)، خانم دكتر زهرا قدسی(مدرس دانشگاه و رئیس كمیسیون بانوان اتاق تعاون استان البرز)، خانم شقایق غفارپناه(كارآفرین) و ارتباط تلفنی با دكتر مسلم خانی(استاد دانشگاه و مشاور كسب و كار)

دسترسی سریع
ضرب سكه