ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 26 آذر 1401

نقش حمل و نقل در توسعه اقتصادی

1401/09/30
|
7:50

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده، آیتم ساز و گزارشگر)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس بخش اخبار اقتصادی)، دكتر رضا امیدوار تجریشی(دبیركل هیئت امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و كارشناس حوزه اقتصاد و حمل و نقل)، محمود عباسی(سخنگوی انجمن صنفی تاكسیرانان تهران) و دكترمحمدجواد نظرزاده(مدیركل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت)

دسترسی سریع
ضرب سكه