ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 3 دی ماه

رشد اقتصادی پیامد مقاوم سازی كسب و كارها در بحران

1401/10/07
|
19:50

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده و آیتم ساز)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس بخش اخبار اقتصادی)، خانم دكتر هنگامه عسگری مقدم(مشاور حقوقی شركت های فناوری و استارتاپ ها)، دكتر امیرمیثم نیك فر(دكترای مدیریت استراتژیك و كارشناس اقتصادی) و ارتباط تلفنی با مهندس مهدی حاجی وند(كارشناس، محقق و مولف حوزه اقتصادی)

دسترسی سریع
ضرب سكه