ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 10 دی

اقتصاد فرهنگی كشور در گرو صنعت پویانمایی

1401/10/11
|
14:6

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده، آیتم ساز و گزارشگر)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس بخش اخبار اقتصادی)، مهندس هومان قاسمی خواه(عضو كارگزاری توسعه صادرات انیمیشن)، مهندس علی حسینی(مدیرعامل شركت دانش بنیان پویانماسازی كهكشان) و مهندس عبدالرضا خلیل بیگ(كارشناس اقتصاد فرهنگی در حوزه انیمیشن)

دسترسی سریع
ضرب سكه