ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 13 اسفند 1401

خوشه‌های كسب و كار با نگاهی به آینده كار

1401/12/14
|
15:15

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده و آیتم ساز)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس بخش اخبار اقتصادی)، دكتر ابوالفضل عشقی(دكترای حرفه ای كسب و كار و بنیانگذار اولین شركت خصوصی در ایران) و خانم دكتر زهرا ممتاز(استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی)

دسترسی سریع
ضرب سكه