ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | 19 فروردین 1402

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1402، با تاكید بر شعار سال

1402/01/26
|
13:50

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده و آیتم ساز)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس اخبار اقتصادی)، دكتر علی عبدی زاده(تحلیلگر مسائل اقتصادی و رئیس مركز خدمات سرمایه گذاری مجمع نخبگان ایران)، شاهرخ عباس زاده(كارشناس اقتصادی و كارآفرین) و ارتباط تلفنی با دكتر علی داوری(كارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران)

دسترسی سریع
ضرب سكه