هاشور شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

هاشور| 2تیر

هاشور| 2تیر

1399/04/07
|
11:35

وضعیت مخدری جهان در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، فیروزی(كارشناس مجری)، خانم دكتر فرزانه سهرابی(معاون اجتماعی موسسه تحقیقاتی كادراس) و دكتر منصور براتی سده(معاون پژوهشی موسسه كادراس) و ارتباط تلفنی با دكتر علی هاشمی(دبیركل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر)

دسترسی سریع
هاشور