چشم و چراغ سه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

آوای قانون | سه شنبه 8 آذر

وكالت تخصصی

1401/09/10
|
15:2

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، مرتضی خوشكام(كارشناس مجری)، دكتر محمدمسعود یوسفی(مدیر دفتر ارتباط با صنعت مركز وكلای قوه قضائیه) و ارتباط تلفنی با اصغر رسولی آذر(قاضی دادگستری)

دسترسی سریع
چشم و چراغ