چشم و چراغ سه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

چشم و چراغ| 30 اردی بهشت

چشم و چراغ| 30 اردی بهشت

1399/02/31
|
12:0

كاهش نرخ باروری و خطر تراكم جمعیت كهنسال- نكات تغذیه سالمندان با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) دكتر شیما جزایری(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران) ارتباط تلفنی با دكتر محمداسماعیل اكبری(جمعیت شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی)

دسترسی سریع
چشم و چراغ