خیابان فرصت دوشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو گفت و گو

خيابان فرصت

خیابان فرصت| 26خرداد

خیابان فرصت| 26خرداد

1399/03/27
|
14:26

سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(گوینده اخبار اقتصادی)، آقائی(گوینده بخش پیامك)، دكتر مصطفی پناهی(رئیس دانشكده محیط زیست دانشگاه آزاد مركز علوم و تحقیقات) و دكتر احمد محمدی(استاد نمونه دانشگاه آزاد تهران شمال، عضو هیئت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران، دكترای حقوق از دانشگاه تهران، دكترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد تهران شمال و دكترای زبان و ادبیات عرب از دانشگاه خوارزمی)

دسترسی سریع
خیابان فرصت