نقد و نظر جمعه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو گفت و گو

نقد و نظر

نقد و نظر

نقد و نظر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 11:00

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
نقد و نظر