شعار سال ایام نوروز از ساعت 11:00 - 13:30 - 19:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو گفت و گو

شعار سال

شعار سال

ویژه شعار سال 1402

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام نوروز

ساعت پخش برنامه: 11:00 - 13:30 - 19:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شعار سال