ماه ترین ماه جمعه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو گفت و گو

ماه ترين ماه

ماه ترین ماه

ویژه برنامه شبهای ماه مبارك رمضان با طرح موضوعات مبتلا به جامعه و مختص ایام ماه رمضان با حضور كارشناسان و مهمانان متنوع و متخصص

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ماه ترین ماه