روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

روزنه

روزنه ، دریچه ای است به كاربردی ترین اتفاقات علم و فن آوری در ایران و جهان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 9:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
روزنه