صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: شنبه الی چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 9:30

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه مجله محور دانش بنیان که به جدیدترین موضوعات علمب روز و میزان توسعه این علوم در ایران در قالب یک بخش گفت و گو محور می پردازد.

تهیه کنندگان : زهرا بحریه و بهزاد محمدزاده
کارشناس مجری : حمید شریف نیا

همکاران ما