روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

روزنه

برنامه مجله محور دانش بنیان که به جدیدترین موضوعات علمی روز و میزان توسعه این علوم در ایران در قالب یک بخش گفت و گو محور می پردازد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 9:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
روزنه