پردیس ایام نوروز از ساعت 20:30 به مدت 20 دقیقه

رادیو گفت و گو

پرديس

پردیس

ویژه برنامه نوروز با محوریت هنرهای تجسمی در نوروز و معرفی یكی از نمادهای تاریخی ایران در هر برنامه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام نوروز

ساعت پخش برنامه: 20:30

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پردیس