حذف و اضافه نوروز99 از ساعت 8:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو گفت و گو

حذف و اضافه

حذف و اضافه

ویژه برنامه نوروز99 با محوریت بررسی وضعیت عملكرد دانشگاه ها در سالی كه گذشت

اطلاعات برنامه

روز های پخش: نوروز99

ساعت پخش برنامه: 8:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
حذف و اضافه