بهارستان پنجشنبه‌ها از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

بهارستان

بهارستان

برنامه ای با محوریت تحلیل و بررسی مهمترین اولویتهای كاری مجلس یازدهم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001035
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
بهارستان