روایت رنگ‌ها هر روز از ساعت 11:55 به مدت 5 دقیقه

رادیو گفت و گو

روايت رنگ‌ها

تكنیك اشتراك برای تقویت احتمالات

تكنیك‌های جنگ رسانه‌ای در حوزه علوم شناختی

طبیعی است كه یك خبر مهم در رسانه های مختلف بازتاب داشته باشد، رسانه های زنجیره ای هر كدام با كارشناسان مختلف قسمتی از واقعیت را می گویند، رسانه بعدی نكته دیگری می گوید، آن كارشناس حرف دیگری می زند، در اینجا ذهن مخاطب به علت وجه مشترك این تفسیرها كه اصل ماجرا است به این نتیجه می رسد كه همه این تحلیل ها درست است. ظاهرا تنوع تحلیل است اما در واقع همه یك نوع تحلیل دارند كه ایران بازنده ماجراست. اینجا شگرد پیچیده ای ایجاد شده كه اصطلاحا به آن ”اشتراك برای تقویت احتمالات“ می گویند.

1400/12/07
|
12:58
دسترسی سریع
روایت رنگ‌ها