صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع طرح تحول سلامت و بهره برداری آن از دولت الکترونیک

مهمانان برنامه :
- دکتر خسن مخملی (کارشناس اقتصاد سلامت)
- دکتر سید رضا مظهری (پژوهشگر فضای الکترونیک و طرح تحول سلامت)

مرتبط با این