ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

پشت صحنه برنامه ضرب سكه

این برنامه با موضوع جهاد تبیین و ارائه راهكارهایی در راستای تحقق هرچه مطلوب‌تر آن تولید و پخش شده است.

تهیه كننده: زهرا بحریه
مجری كارشناس: علی مسعودی

1400/12/23
|
09:17
دسترسی سریع
ضرب سكه