ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

نگرانی مردم نسبت به اینترنت ملی!

برنامه ضرب سكه در خصوص كاربرد اقتصاد هوشمند در كاهش هزینه ها و شفاف سازی

با حضور: دكتر حمیدرضا احمدیان(مدیركل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

1398/09/02
|
16:03
دسترسی سریع
ضرب سكه