ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

راه‌های اصلاح الگوی مصرف

برنامه ضرب سكه با موضوع مدیریت انرژی درخانواده و كاهش هزینه ها

با حضور : دكتر بهنام عابدی تركی(مهندس مكانیك، دكترای مدیریت عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی تاسیسات مكانیك سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دبیر كمیته گاز و رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان تاسیسات تهران)

1398/10/02
|
09:33
دسترسی سریع
ضرب سكه