ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

جایگاه ویژه زنان در تولید ملی

عوامل برنامه ضرب سكه، پیش از آغاز برنامه از اهمیت جایگاه زنان در تولید ملی می‌گویند.

1398/10/21
|
15:21
دسترسی سریع
ضرب سكه