ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

پشت صحنه برنامه ضرب سكه | شنبه 27 شهریور

این برنامه با حضور مهندس وحید زارعی(كارشناس كسب و كار) به ابعاد و زوایای مختلف اقتصاد كشور می‌پردازد.

تهیه كننده: زهرا بحریه
مجری: علی مسعودی

1400/06/28
|
11:34
دسترسی سریع
ضرب سكه