پول و تجارت؛ انتشار اوراق خزانه هیچ آثار تورمی ندارد

پول و تجارت به گزارش رادیو گفت وگو، امین دلیری، معاون سابق وزیر اقتصاد، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه با برنامه «گفتگوی اقتصادی» درمورد نقش کسری بودجه در تورم امسال به صورت تلفنی گفتگو کرد.

1400/09/08
|
07:55

پول و تجارت به گزارش رادیو گفت وگو، امین دلیری، معاون سابق وزیر اقتصاد، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه با برنامه «گفتگوی اقتصادی» درمورد نقش کسری بودجه در تورم امسال به صورت تلفنی گفتگو کرد.

دلیری با بیان اینکه به جز کسری بودجه، تورم متغیرهای دیگری هم دارد که در آن اثرگذار هستند گفت: تک نرخی کردن ارز و نوسانات ارز به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم شناخته می شود.

وی افزود: خود کسری بودجه معلول سیاست هایی است که معمولاً دولتها در رابطه با درآمد و هزینه های خود در پیش می گیرند.

معاون سابق وزیر اقتصاد اظهارکرد: کسری بودجه ی پنهان نیز در زمانی است که برخی درآمدها تحقق پیدا نمی کنند و دولت به سراغ راه های دیگر می رود که اینها هم از اثرات بعدی کسری بودجه محسوب می شوند؛ در حقیقت دولت زمانی به تورم دامن می زند که راه های بدی مانند استقراض از بانک مرکزی و بانکها را برای تأمین و جبران کسری بودجه انتخاب کرده باشد.

دلیری با اشاره به اینکه استقراض از بانک مرکزی و بانکها موجب افزایش پایه پولی می شود گفت: افزایش پایه پولی هم ارتباط زیادی با تشدید نرخ تورم دارد و نقدینگی را زیاد می کند.

مدرس دانشگاه یادآورشد: یکی دیگر از راهکارهای دولت برای ترمیم کسری بودجه، فروش ارز با نرخ دستکاری شده است که این هم تورم را افزایش و ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و همین موضوع دوباره منجر به کسری بودجه در سالهای بعد می شود.

معاون سابق وزیر اقتصاد از دولت درخواست کرد که برای تأمین کسری بودجه راهکارهایی را در پیش گیرد که کمترین اثر تورمی را دارند.

دلیری تأکید کرد: دولت در بلند مدت باید هزینه های جاری خود را که ناشی از بزرگ بودن بدنه دولت است کاهش دهد و تصدی ها را نیز از خود دور کند و یک نظارت راهبردی به اقتصاد داشته باشد.

معاون سابق وزیر اقتصاد بر این باور است که تنها راهکاری که تورم را بالا نمی برد انتشار و فروش اوراق بدهی و اوراق خزانه است ضمن اینکه در بلند مدت هم باید هزینه های دولت کاهش پیدا کند و ساختار بودجه نیز اصلاح شود.

برچسب های :

دسترسی سریع