روزنامه رسالت؛ درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار می گیرد

عضو دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور گفت: اگر استاندارد ارائه خدمت درمان ناباروری در کشور ظرف 2 هفته آینده از طریق وزارت بهداشت و درمان اعلام شود، سازمان های بیمه گر برای ارائه خدمات در این حوزه منع قانونی نخواهد داشت

1400/09/08
|
08:07

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، کاظم میکائیلی عضو دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور در گفت وگو با یک برنامه رادیویی گفت: بر اساس قانون بودجه سال 1400 در ردیف های بودجه ای وزارت بهداشت و درمان، درمان ناباروری و نازایی موردتوجه قرارگرفته است.وی با اشاره به این که منابع درمان ناباروری در اختیار وزارت بهداشت قرارگرفته است.عنوان کرد: قانون جامع سیاست های جمعیتی کشور وظایف و مسئولیت های مختلفی را در راستای درمان ناباروری برای سازمان های بیمه گر پایه معین کرده است.عضو دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور افزود: اگر استاندارد ارائه خدمت درمان ناباروری در کشور ظرف دو هفته آینده از طریق وزارت بهداشت و درمان اعلام شود، سازمان های بیمه گر برای ارائه خدمات در این حوزه منع قانونی نخواهند داشت.وی اضافه کرد: وزارت بهداشت اختیار خرید خدمت ندارد، بر همین اساس در تعامل با سازمان های بیمه گر خدمات را خریداری می کند.میکائیلی در رادیو گفت وگو با اشاره به پوشش بیمه ای تکنولوژی های IVF و IUI، توضیح داد: تکنولوژی IVF لقاح آزمایشگاهی را در درون تخمک جایگذاری می کند، درحالی که تکنولوژی IUI لقاح را درون رحم جایگذاری می کند.وی ادامه داد: 30 خدمت آزمایشگاهی حوزه ناباروری تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

دسترسی سریع