خبرگزاری تسنیم؛ کاهش ردیف‌های بودجه 1401 به 50 ردیف/ استقراض از بانک مرکزی صفر شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از 800 ردیف بودجه‌ای در بودجه 1401 متمرکز شده و در 50 ردیف بودجه‌ای تنظیم شده است.

1400/09/08
|
12:55

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با رادیو درمورد ساختار بودجه 1401 گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی یک ماه گذشته جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد.

وی افزود: در جلساتی هم که سازمان برنامه و بودجه برگزار می کرد نمایندگان مجلس برای تدوین بودجه 1401 حضور پیدا می کردند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رویکرد دولت و سازمان برنامه و بودجه در تدوین بودجه 1401 را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بیش از 800 ردیف بودجه ای وجود داشت اما دولت آن ها را متمرکز کرد و در 50 ردیف بودجه ای تنظیم کرده، بطوریکه ردیف بودجه ای دستگاه ها و ردیف های فرعی که در بودجه دیده می شود متمرکزسازی شدند.

میرتاج الدینی بودجه 1401 را یک بودجه عملیاتی توصیف کرد و افزود: سازمان ها و دستگاه ها بر اساس برنامه هایی که دارند بودجه مورد نیاز خود را دریافت می کنند.

این نماینده مجلس از رویکرد کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه که در اول بودجه پیش بینی شده ابراز خرسندی کرد و گفت: تراز عملیاتی بودجه همیشه یک رشد فزاینده داشته به این معنی که اتکای بودجه به منابع پایدار کاهش پیدا می کند و هزینه های ضروری کشور باید با منابع پایدار و ثابت بودجه تأمین شود.

میرتاج الدینی با بیان اینکه استفاده از تنخواه بانک مرکزی کاهش یافته گفت: خوشبختانه در چند ماه اخیر هیچ رقمی از بانک مرکزی برای تامین بودجه و هزینه های جاری دولت استقراض نشده است.

وی خاطرنشان کرد: بودجه 1401 در سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و طبق آئین نامه داخلی کشور باید در تاریخ 16 آذر به صحن مجلس ارائه گردد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر این باور است که افزایش تولید داخلی و افزایش بهره وری و تولید ناخالص داخلی می تواند رشد اقتصادی را مثبت کند و یک روند صعودی به آن ببخشد.

دسترسی سریع