چشم انداز

جمعه‎ها

ساعت 12:05

طبق سند چشم انداز ، ایران درافق 1404 باید به جایگاه اول منطقه در عرصه های مختلف اقنصادی فرهنگی وعلم وفناوری دست یابد. تحقق این امر مستلزم این است که سند چشم انداز 1404 به یک باور همگانی در بین نخبگان و همچنین آحاد مردم تبدیل شود. بر این اساس رادیو گفتگو سعی دارد در حد بضاعت،در برنامه ای با عنوان «چشم انداز »باحضور صاحب نظران و کارشناسان و همچنین مسئولین ذیربط، ابتدا تعریف شفاف و ضابطه مندی از شاخص های پیشرفت ارائه داده و سپس به بررسی میزان تحقق ونیل به چشم انداز را مورد پیگیری ردیابی وارزیابی قراردهد.

  • تهیه کننده:فراهانی

اخبار برنامه

نظر شنوندگان

captcha

برای بروزرسانی عبارت روی عکس کلیک کنید

کاظم

چرایی خوب اجرایی نشدن افق چشم انداز 20 ساله از مسئولین وکارشناسان امر پرسش شود.وبه مردم اگاهی بدهید. لطف میکنید چنانچه پیگیری کنید.

خشایاراز تهران

امکان داره دراین برنامه ازتوسعه ورشدبیشتر صحبت شود.ونظر مردم هم در این خصوص لحاظ گردد.

پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی