روزنامه آفرینش

چارچوب استفاده از فضاي مجازي را براي فرزندانمان تعريف کنيم

روزنامه آفرینش ؛

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران لازمه فضاي مجازي را محتواي با کيفيت عنوان و اظهار کرد: اگر محتوا و بستر خوبي ايجاد شود، کاربر داخلي به سمت محتواي خودي رجوع
مي کند و سعي مي کند از محتواي داخلي استفاده کند.به گزارش ايسنا، دکتر مصطفي صالحي درباره راهکارهاي امنيت اجتماعي در استفاده از فضاي مجازي درباره پتانسيل کشور براي توليد ابزارهاي مخصوص فضاي مجازي تاکيد کرد و گفت: معتقدم بايد از پتانسيل هاي کشورحتما استفاده شود و سعي کنيم با محصول خارجي هم از نقطه نظر بستر ارائه خدمات و هم از نظر محتوا رقابت شود.

وي بيان کرد: اگر بستر خوب براي کاربر داخلي فراهم شود و محتواي خوب ايجاد کنيم، کاربر ايراني با هر شرايط و قيمتي به منبع داخلي رجوع مي کند. شبيه اين مسئله را در خريد کالاي ايراني زياد داريم و هميشه يکي از دلايلي که براي خريد کالاي خارجي عنوان مي شود اين است که کالاي مشابه داخلي خوب با کيفيت مناسب نمي بينيم.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران لازمه فضاي مجازي را محتواي با کيفيت عنوان کرد و اظهار داشت: اگر محتوا و بستر خوبي در کشور ايجاد شود، کاربر داخلي به سمت محتواي خودي رجوع مي کند و سعي مي کند از محتواي داخلي استفاده کند.

وي درباره محتواي توليد داخل و ويژگي هاي آن توضيح داد و گفت: محتواي داخلي يعني محتوايي که با فرهنگ ايراني و اسلامي کشورمان هماهنگ باشد. خيلي از ما پدر هستيم و دغدغه اين را داريم که پنج سال ديگر که فرزندمان مي خواهد به فضاي مجازي ورود کنند، قرار است با چه محتوايي روبر شود. به همين جهت دنبال راهکاري هستم تا هميشه مديريتي روي نحوه دسترسي فرزندم داشته باشم که اين مديريت شامل محدود کردن و تغيير چارچوب ها مي شود. از نظر محتوا نيز بايد از محتواي داخلي که متناسب با فرهنگ ما است، استفاده کند.صالحي عنوان داشت: تعريف چارچوب استفاده از فضاي مجازي اهميت زيادي دارد و به نظرم بايد در محيط خانه اين چارچوب را لحاظ کنيم. براي اين کار نيز نبايد از هر محتوا و نرم افزاري استفاده کنيم و يک تعريفي از آنچه که مي خواهيم استفاده کنيم داشته باشيم. از طرف ديگر بايد از پتانسيل داخلي استفاده کنيم و افرادي که در حوزه فضاي مجازي کار مي کنند نيز محتوا و بستر مناسب و قابل رقابت ايجاد کنند تا خانواده هاي ايراني بتوانند با دغدغه کمتري در اين فضا حضور داشته باشند.

نظر شنوندگان


captcha

برای بروزرسانی عبارت روی عکس کلیک کنید

این مطلب را به اشتراک بگذارید

گفت‌وگوی ویژه

مناظره ها

پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی