گفت و گوی روز ویژه برنامه مناسبتی از ساعت ---- به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي روز

نقدی بر عملكرد دولت در دوران پسا سیل خوزستان

گفت و گو با علی ساری نماینده مجلس در خصوص نقدی بر عملكرد دولت در دوران پسا سیل خوزستان

1398/07/10
|
16:01
دسترسی سریع
گفت و گوی روز