نظر سنجی

به نظر شما با توجه به شعارسال مهمترین راه حل برای مهار تورم کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟

دسترسی سریع