خبرگزاری صدا و سیما: استفاده از سامانه‌های الکترونیک، راهبرد‌ قوه قضاییه در پیشگیری از فساد

پاسخگویی، ارتقاء شفافیت و استفاده از سامانه‌های الکترونیک از راهبرد‌های طرح تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری است تا جرم به ویژه جرم اقتصادی اتفاق نیفتد.

1399/04/16
|
14:55

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص مبارزه با مفاسد قضایی در دستگاه قضایی با دکتر رضا مسعودی فر مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه به صورت تلفنی گفتگو کرد.

مسعودی فر با بیان اینکه پیشگیری و مبارزه با فساد در دستگاه قضا مورد توجه قرار دارد، در خصوص متواری شدن برخی از متهمین، گفت: وقتی پرونده در دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه اقتصادی یا کیفری مطرح می‌شود، قاضی مربوطه اگر تشخیص دهد نیاز به ممنوع الخروج کردن متهم یا متهمین است، قطعاً این کار را انجام می‌دهد و قانون اجازه این کار را داده است.

وی درباره فعالیت اداره کل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه، اظهار کرد: اقدامات مربوط به این اداره کل، مربوط به مرحله قبل از وقوع جرایم است یعنی یکسری تدابیر و اقدامات صورت می‌گیرد تا اساساً جرمی اتفاق نیفتد و نتیجتاً نیاز به برخورد و یا ممنوع الخروج کردن کسی نباشد.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه ضمن اشاره به طرح تحول در حوزه پیشگیری، عنوان کرد: در این راستا برنامه‌ای تحت عنوان ساز و کار مشارکت قوه قضاییه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری تدوین شد و این برنامه 12 راهبرد و 127 برنامه دارد.

وی افزود: پاسخگویی، ارتقاء شفافیت و استفاده از سامانه‌های الکترونیک از جمله راهبرد‌هایی هستند که در طرح تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری آمده است و همه این موارد و راهبرد‌ها در این جهت است تا جرم، خصوصاً جرم اقتصادی اتفاق نیفتد. طبیعتاً در صورت وقوع جرم، دادگاه‌ها و دادسرا‌های مربوطه در کنار جمع آوری ادله و انجام تحقیقات، در صورت تشخیص، موضوع ممنوع الخروجی را نیز مطرح می‌کنند.

دسترسی سریع