صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سر ریز زود هنگام سد سفید رود باعث شد زمین‌های کشاورزی منطقه سفید رود غرقاب شود.