گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

كارشناس حقوقی در مصاحبه با رادیو گفت و گو: کارگران با قرارداد موقت باید از مزایای قرارداد دائم برخوردار شوند

یک کارشناس حقوقی گفت: باید مقررات ماده 7 قانون کار به نحوی اصلاح شود که کلیه مزایا و امکانات قرارداد کار دائم دارد شامل حال موقت هم بشود و همین امر باعث شود کارفرما به سمت قرار داد مستمر برود.

1396/09/13
|
12:45
|

پیام ایرانی کارشناس حقوقی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص قراردادهای موقت کار؛ پیامدها و راهکارها، اظهار کرد: کارگران بازوان حرکت هر جامعه ای به سوی رشد و شکوفایی هستند و در هر جامعه ای این نیرو بهتر مورود استفاد قرار گرفته آن کشور به سمت توسعه و آبادانی پیش رفته است.

وی افزود: به استناد ماده 2 قانون کار کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد و حقوق، سهم سود و سایر مزایا به در خواست کارفرما کار می کند.

ایرانی تصریح کرد: با توجه به عبارت"کسی" در ماده 2 قانون کار کارگر یک شخص حقیقی است و شخص حقوقی مانند موسسات و شرکت ها به هیچ عنوان کارگر تلقی نمی شوند و مشمول این ماده قانونی نیستند.

کارشناس حقوقی بیان کرد: ما یک بخش نامه داریم که مربوط به سال 73 می شود که از سوی اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار مقرر می کند در صورت تمدید مهلت قرار دادهای کار با مدت معین بایک مدت معین دیگر قرار داد کار نامحدود و به عبارت دیگر مستمر نخواهد بود .

وی افزود: بعضی اوقات از قانون به صورت سلیقه ای تفسیر می شود در اکثر کشورهای صنعتی قرار داد کار موقت پس از یک دوره تمدید تبدیل به قرارداد دائم می شود اما در کشور ما این اتفاق رخ نمی دهد .

ایرانی با اشاره به اینکه در برخورد با قانون نباید به صورت سلیقه ای عمل کنیم گفت: تفسیری که از قوانین عادی ما می شود وظیفه مجلس است و اگر اشخاص دیگر و یا کارفرمایان بخواهند تفسیری از قانون داشته باشند مخالف نص صریح قانون است.

کارشناس حقوقی ادامه داد: در ماده 27 قانون کار آمده است که امکان فسخ قرار داد برای کارفرما در این سه مورد قصور از انجام امور محول از سوی کارگر، نقض آیین نام های انضباطی کارگاه با وجود تذکر ات کتبی، اعلام نظر مثبت شورای عالی کار و پرداخت حق سنوات به راحتی وجود دارد.

وی اظهار کرد: راهکار برون رفت از این وضعیت باید مقررات ماده 7 قانون کار و تبصره ها و بخش نامه ای صادره از طرف اداره کل تنظیم روابط کار به نحوی اصلاح شود که از عدم تمدید یا تجدید قرار داد کار ممانعت به عمل بیاید و همچنین کلیه مزایا و امکانات قرار داد کار دائم دارد شامل حال موقت هم بشود و همین امر باعث شود کارفرما به سمت قرار داد مستمر برود.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی