صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

جعفر آبادی گفت: با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم و به همین جهت مدارس دو نوبته برقرار کرده ایم و این نشان می دهد ظرفیت دولت برای مدرسه سازی کفایت نمی کند و به همین دلیل، نیاز به وقف افراد خیر که دل به دنیای دیگر بسته اند، وجود دارد.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع وقف در مدارس کشور و با حضور مهندس محسن جعفر آبادی مشاور شورای عالی آموزش و پرورش به روی آنتن رفت.

محسن جعفر آبادی با بیان اینکه پرونده انسان بعد از اینکه حیاتش در این دنیا بسته نمی شود، گفت: اگر برای ادامه حیات، صدقه جاریه ای داشته باشد، ثواب آن صدقه نصیب صاحب آن حتی پس از مرگ نیز می شود. یکی از این صدقات، وقف است.

وی تاکید کرد: در موضوع وقف باید به بحث فرهنگی توجه شود و مدرسه سازی یکی از مباحث فرهنگی مهم و صدقات جاری است که نتیجه آن، تا ابد شامل حال کسی که دستش از این دنیا کوتاه است، خواهد شد.

مشاور شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به رشد وقف در سال های اخیر، بیان کرد: البته برخی از مدرسه سازی ها به صورت کار خیریه و برخی دیگر به صورت وقف انجام می شود که در هر صورت این کار رونق بسیار زیادی پیدا کرده است به طوری که در سال گذشته میزان کمک های افراد در امر مدرسه سازی، سه برابر بخش دولت در مدرسه سازی بوده است که رقم بسیار بالایی است و اگر این کمک ها نبود، مشخص نبود چه وضعیتی در حوزه آموزش پیش می آمد.

وی خاطرنشان کرد: امروز با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم و به همین جهت مدارس دو نوبته برقرار کرده ایم و این نشان می دهد ظرفیت دولت برای مدرسه سازی کفایت نمی کند و به همین دلیل، نیاز به وقف افراد خیر که دل به دنیای دیگر بسته اند، وجود دارد.

مرتبط با این خبر

  • دانشگاه ها جهت تحقق اهداف گام دوم انقلاب باید متحول شوند

  • تبیین بیانیه گام دوم انقلاب از دیدگاه علم و پژوهش

  • مهمترین توصیه بیانیه گام دوم انقلاب، موضوع علم و فناوری است

  • زیربنای ارکان نظام به ویژه اقتصاد، علم و فناوری است

  • بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، یک نقشه جامع و کامل است

  • تحقق بیانیه گام دوم انقلاب نیازمند اداره کشور بر اساس نظرات علمی است

  • تبیین بیانیه گام دوم انقلاب و نقش دانشمندان و دانشگاه‌ها

  • علم آموزی و پژوهش از مهمترین استراتژی های بیانیه گام دوم انقلاب است

  • استقلال، آزادی و معنویت از ارکان اصلی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هستند

  • بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، نوعی تولید علم جدید برای انقلاب اسلامی است