صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

علی زبردستی گفت: برای افزایش کیفیت آب و جبران کمبود آب در بعضی از منابع، استفاده از فناوری نانو می تواند اثر مثبت بسیار زیادی داشته باشد. با استفاده از فناوری نانو می توانیم منابع آب بلا استفاده را به چرخه تولید، بازگردانیم.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع کاربرد فناور نانو در صنعت آب کشور و با حضور علی زبردستی مدیر توسعه نانو در صنعت آب ستاد فناوری نانو به روی آنتن رفت.

علی زبردستی در آغاز با بیان اینکه در سند 10 ساله نخست ستاد نانو، تمرکز بر پرورش نیروی انسانی بود، گفت: بعد از ده سال، با نیروی انسانی بالای 23 هزار نفر که شامل دانشجویان دارای تحصیلات تکمیلی و اساتید دانشگاه ها بودند، این دوره را به پایان رساندیم. پس از این دوران، نیاز بود از این دانش تولید شده، استفاده و در حقیقت از آن برای کشور ثروت تولید کنیم تا کیفیت زندگی مردم بهبود پیدا کند.

وی بیان کرد: در سند 10 ساله دوم برنامه های مدونی بابت استفاده از فناوری نانو در این صنعت داشتیم؛ یکی از صنایع و بخش های های مهمی که دغدغه کشور است، حوزه آب است و برنامه ریزی های زیادی صورت گرفت تا از فناوری نانو در زمینه آب استفاده کنیم.

مدیر توسعه نانو در صنعت آب ستاد فناوری نانو در گفتگو با رادیو گفت و گو با بیان اینکه رصدها و بررسی ها نشان می داد، کشورهای توسعه یافته استفاده خوبی از فناوری نانو در زمینه حل مشکلات مربوط به آب داشته اند، بیان کرد: ما نیز با توجه به پتانسیل داخلی که وجود دارد، به این نتیجه رسیدیم، نیاز است نانو به زمینه آب ورود کند تا در حل مشکلات آب، سهمی داشته باشیم.

وی در مورد استفاده از نانو در حوزه آب اظهار داشت: بر اساس بررسی هایی که صورت گرفته است، در مورد زیرساخت هایی که در حوزه آب داریم مانند استفاده از لوله ها، نانو می تواند کمک کننده باشد. همچنین برای افزایش کیفیت آب و جبران کمبود آب در بعضی از منابع، استفاده از فناوری نانو می تواند اثر مثبت بسیار زیادی داشته باشد. با استفاده از فناوری نانو می توانیم از منابع آب بلا استفاده، استفاده کنیم و آن را به چرخه تولید، بازگردانیم.

زبردستی درباره استفاده از فناوری نانو در حوزه انتقال آب گفت: در این زمینه نانو می تواند در پمپ ها، سیمان، لوله و اتصالات به عنوان زیرساخت ها کمک کننده باشد. لوله های مستحکم زیادی با استفاده از فناوری نانو ساخته شده است که امروزه در بازار تجاری شده است و می تواند در انتفال آب استفاده شود.

مرتبط با این خبر

  • تاکید سند تحول بنیادین بر عدالت است

  • تحلیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و عدالت آموزشی در گفتگوی علمی

  • سند تحول بنیادین دارای راهبردهای اساسی برای افق 1404 است

  • سند تحول بنیادین بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی تدوین شده است

  • سند تحول بنیادین به زبان مدرسه تدوین نشده است

  • اعتبار سند تحول بنیادین از نظر به روز شدن خدشه دار شده است

  • چشم اندازهای آموزش و پژوهش در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

  • اجرای بازنگری ضمنی در هنگام اجرای سند تحول

  • عملکرد نظام آموزشی کشور نسبت به تغییرات و تحولات جامعه منفعلانه است

  • عدالت؛ روح سند تحول آموزش و پرورش است