صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

دکتر حسین جعفری اظهار داشت: در بسیاری از مواقع ناهنجاری های اجتماعی به دلیل عدم بروز شدن افراد با تحولات اجتماعی واقع می شوند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی رشد ناهنجاری ها و آسیب های درون خانواده، با حضور دکتر حسین جعفری (روانشناس و مشاور خانواده) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر حسین جعفری با اشاره به لزوم انسجام تربیتی در خانواده، گفت: انسجام درست مسائل تربیتی در یک خانواده باعث می شود تا اعضا هنجارها و ناهنجاری های مختلف و موجود در جامعه را به دقت مورد شناسایی قرار دهند.

وی با اشاره به این که افراد برای زندگی سالم و با عقل در خانواده باید هفت مرحله از بلوغ ر ا پشت سر بگذارند، عنوان کرد: بلوغ جسمی، جنسی، فرهنگی، روابط اجتماعی، سیاسی و نکاح از جمله مراحل مهمی هستند که یک فرد باید پس از گذراندن آن ها وارد زندگی مشترک شود.

این مشاور خانواده افزود: اگر یک فرد به بلوغ های کامل مذکور نرسیده باشد در طول زندگی مشترک با ناهنجاری های متعددی درگیر خواهد شد.

وی در ادامه اضافه کرد: آموزش مهارت های زندگی و انسان بودن در محیط خانواده امروزه باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو دکتر فتاح ملکی با اشاره به لزوم حمایت دولت از خانواده، گفت: هر دولتی با حمایتی از خانواده در واقع از بدنه دولت حمایت می کند، چرا که خانواده مهم ترین اجتماعی است که دولت ها را درگیر کار و فعالیت می کند.

وی با اشاره به تعریف ناهنجاری اجتماعی، اظهار داشت: وفاداری به خانواده و جامعه، عدم فریبکاری، تلقی زندگی با یک انسان در بطن خانواده و اجتماع از جمله شرط های لازم برای ورود به زندگی در خانواده و جامعه به شمار می آید. بر همین اساس هر رفتاری که این شروط را نقض کند پدیده ای ناهنجار به محسوب می شود.

کارشناس معاونت اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به شیوه جلوگیری از آسیب موجود در درون خانواده، عنوان کرد: زن و شوهر باید بتوانند اخلاق و رفتارهای متفاوت خود را تحمل کرده و سازگاری داشته باشند.

وی با اشاره به سطح آگاهی خوب مردم از مسائل اجتماعی، تصریح کرد: در بسیاری از مواقع ناهنجاری های اجتماعی به دلیل عدم بروز شدن افراد با تحولات اجتماعی واقع می شوند.

دکتر فتاح ملکی با بیان این که خانواده یک شخصیت حقوقی مستقل است، عنوان کرد: برخی از افراد اساس خانواده را به عنوان یک پدیده سنتی می پذیرند و بر همین اساس از تحولات جدید استقبال نمی کنند.

مرتبط با این خبر

  • دخل و خرج بیمه ها در ایران هماهنگ نیست

  • بیمه های سلامت و تامین اجتماعی کسری اعتبار دارند

  • بررسی بیمه سلامت و چالش های آن در گفت و گوی اجتماعی

  • نگاهی به بحران کمبود پزشک و راهبردهای بدون رقت در گفتگوی اجتماعی

  • مراکز درمانی آموزشی خدمات رایگان ارائه دهند

  • درآمد یک پزشک باید با درآمد متوسط مردم مقایسه شود

  • درآمد پزشکان در مناطق محروم کمتر از مراکز استان است

  • گفت وگوی اجتماعی از پرونده الکترونیک سلامت می گوید

  • توزیع پزشک در ایران عادلانه نیست

  • بسیاری از پزشکان ارتباط خوبی با بیمار برقرار نمی کنند