گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

هنرهای تجسمی می‌تواند در عرصه اقتصادی با نفت رقابت کند

امین مویدی به مساله اقتصاد هنر اشاره کرد و گفت: بر اساس سند توسعه هنر و سرمایه انسانی و هنرمندانی که در کشور داریم با توجه و مدیریت این عرصه در سطح اقتصادی حتی می‌توانیم با درآمدهای نفتی کشور رقابت کنیم.

1399/06/05
|
13:56
|

امین مویدی مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری در برنامه "گفتگوی فرهنگی" رادیو گفت‌وگو در بررسی عملکرد اداره کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد گفت: اداره کل هنرهای تجسمی در سه سال گذشته چند ویژگی خاص را دنبال کرد و توانست به ویژه در ایام کرونا از فضای مجازی بهره برده و تولیدات و پژوهش‌ها و آثار ارزنده موزه هنرهای معاصر را به مخاطب عرضه کرد.

وی افزود: موزه هنرهای معاصر در روزهای آینده پس از تعمیرات بازگشایی می‌شود و همچنین جشنواره‌های فجر در حوزه تجسمی با حضور اهالی هنر رونق بیشتری داشت و از لحاظ کمی وکیفی رشد قابل توجهی داشت و اگر این موارد را عملکرد اداره کل هنرهای تجسمی بدانیم نمره قابل قبولی داریم.

امین مویدی درباره انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای فعال حوزه فرهنگ، هنر و رسانه گفت: براساس ممنوعیت قانونی وجود شعبه انجمن‌ها در استان‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اساسنامه‌ای تدوین کرد تا استان‌ها موسسات فرهنگی تاسیس کرده و حلقه رابط آنها در مرکز تشکیل شود.

وی ادامه داد: در معاونت هنری به دنبال تشکیل نظام صنفی هنرمندان هستیم و به دستور وزیر ارشاد، اداره کل برنامه وزارت ارشاد با همکاری انجمن‌های هنری و معاونت حقوقی این وزارت، تفاهم نامه‌ای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا کرده و کمیسیونی با حضور اهالی هنر تشکیل شده است که انجمن‌های هنری فراگیر با زیرشاخه‌های هنری و به شکل یک صنف عمل کنند.

مویدی گفت: پس از سال‌ها تلاش و پیگیری وزارت ارشاد با همکاری وزارت تعاون و مشارکت فعال بیش از 14 تشکل فرهنگی و هنری موفق به اخذ مصوبه شماره 105569‏/ت 56914 ه مورخ 22‏/8‏/98 هیات محترم وزیران در راستای اجرای جزء یک بند (چ) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه می‌شود. به موجب بندهای 4 و 7 مصوبه مذکور کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 7 نفر از نمایندگان تشکل‌های فعال حوزه فرهنگ، هنر و رسانه تشکیل و مامور و مسئول اجرای بخش‌های مربوطه و تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی آن تا زمان تشکیل کانون فراگیر شده است.

مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری افزود: معاونت هنری وزارت ارشاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به منظور هم افزایی با نتیجه ارتقای کیفی آثار هنری و حضور هنرمندان برجسته در عرصه‌های بین المللی جلساتی برگزار کرده تا در ارسال آثار و اعزام هنرمندان وزارت ارشاد هم نظراتی را ارائه کنند که خوشبختانه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همکاری خوبی داشته است.

وی در پایان به اقتصاد هنر و معیشت هنرمندان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نیم درصد از بودجه عمومی کشور به هنر اختصاص دارد که بجز وزارت فرهنگ سایر سازمان‌های متولی هنر نیز از این بودجه سهم دارند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان بزرگی است که از حج و اوقاف تا سازمان سینمایی را شامل می‌شود بنابراین این بودجه صرفا صرف هنر نمی‌شود و بر همین اساس معاونت هنری سهم کوچکی از سهمی از این نیم درصد خواهد داشت که باید آن را برای ارتقا فضای هنری کشور مدیریت کند.

امین مویدی به صرف60 درصدی این بودجه برای برگزاری رویدادها تاکید داشت و افزود: در بهترین حالت 40 درصد صرف حمایت از هنرمندان می‌شود که با توجه به موارد حاشیه‌ای و جنبی موجود این مقدار کمتر است پس بجای ترویج نظام وابسته هنرمندان به نهادهای دولتی باید با برنامه ریزی و مدیریت به دنبال رونق هنر مستقل باشیم.

وی افزود: سند توسعه هنر با رویکرد اقتصادی راهکاری است که در حال بررسی است و امیدواریم موضوع پیگیری شود.

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی