گفت‌وگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي سياسي

تناقض گویی به سبک "بولتون"

کارشناس مسائل امریکا گفت:تناقضات درکتاب جان بولتون وجود دارد و قطعاً از دید گفتمانی این افراد نمی توان استراتژی ثابتی را استخراج کرد.

1399/04/16
|
12:15

نبوی زاده ، در مصاحبه با برنامه «گفتگوی سیاسی» که با موضوع بررسی« کتاب جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی ترامپ» از آنتن رادیو گفت و گو پخش می شد، با بیان اینکه چون این کتاب توسط فردی از درون کاخ سفید منتشر شده است ، دلیل بر آن نمی شود که به ادعا های مطرح شده در آن اعتماد کرد، گفت: در واقع باید این کتاب را مورد تحلیل کمی و کیفی قرار داد و سپس در مورد ادعاهای مطرح شده در آن اظهار نظر کرد.

وی با بیان اینکه رویکرد بولتون به ترامپ لایه خودآگاه این کتاب است و برای رسیدن به لایه ناخودآگاه کتاب باید آن را مورد تحلیل کمی و کیفی قرار بدهیم، خاطرنشان کرد : نرم‌افزارهای در این ارتباط وجود دارد و کارشناسان مربوطه باید با استفاده از این نرم افزار ها به بررسی لایه های این کتاب بپردازند.

این کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه اگر چنین کاری را در مورد هر متن این چنینی انجام ندهیم دچار تقلیل گرایی می شویم ،گفت: یکسری تناقضات در کتاب جان بولتون وجود دارد و قطعاً از دید گفتمانی این افراد نمی توان استراتژی ثابتی را استخراج کرد و بر اساس آن برنامه ریزی کرد.

نبوی زاده، همچنین در بخشی دیگر از این برنامه در واکنش به اظهارات یکی از مهمانان شرکت کننده مبنی بر اینکه ایران برای امضای توافق برجام عجله کرد و اگر عجله نمی کرد شاید اتفاقات در این توافق نامه بین المللی به نحوه دیگری رقم می خورد، تصریح کرد: در آن زمان هم ایران و هم آمریکا در شرایط «فورسی» بودند و در مجموع انعقاد توافق را در آن شرایط بهتر از طول کشیدن بیشتر مذاکرات می دانستند.

دسترسی سریع
گفت و گوی سیاسی