صبح و گفت‌وگو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

دبیر انجمن واردكنندگان خودرو بیان داشت: رقیب واردکنندگان خودرو در ایران دولت است +صوت

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: رقیب واردکنندگان خودرو در ایران دولت است و مشخص نیست دولت تا کی قرار است در صنایع خودروسازی دخالت داشته باشد.

1396/09/18
|
10:38
|

برنامه "صبح و گفت و گو" رادیو گفت وگو با موضوع سبقت آزاد قیمت خودروها ، با حضور مهندس مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و مهندس محمد رضا نجفی منش عضو هیئت مدیره انجمن همگن قطعه سازی روانه آنتن شد.

مهندس مهدی دادفر در آغاز با بیان اینکه بسته شدن سایت ثبت سفارش در ابتدای تابستان صورت گرفت، گفت: همچنین در دی ماه سال گذشته حذف "گرید مارکت" یا بازار موازی را از موضوع واردات داشتیم که این موارد نتیجه ای جز افزایش قیمت خودروهای وارداتی نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه برخی مقامات دولتی فکر می کنند وارد کنندگان در حال فشار به دولت هستند، اظهار داشت: موضوع دپو یا نگهداری خودرو مسئله ای غیر قانونی است و این موضوع را شدیدا تکذیب می کنیم زیرا این مقدار خودرویی که در ماه های گذشته سال جاری وارد شده است، تعهداتی بوده که نسبت به مردم داشتیم.

این خودروها قابلیت ردیابی دارند زیرا زمانی از گمرک که خارج می شوند توسط پلیس راهبر ناجا ردیابی می شوند و این مامورین هفته ای یک بار برای شماره گذاری خودروها به شرکت های واردات خودرو مراجعه می کنند اما به دلیل قطع واردات در این مدت برای شماره گذاری مراجعه ای انجام نشده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در چهار ماه گذشته، وارد کنندگان خودرو در حال تعطیل کردن فعالیت شان هستند و خیلی از همکاران نیز کار واردات را کنار گذاشته اند.

وی تصریح کرد: رقیب واردکنندگان خودرو در ایران دولت است و مشخص نیست این دولت تا کی قرار است در صنایع خودروسازی دخالت داشته باشد. همچنین مشخص نیست تا کی قرار است برای افزایش سود دو خودروسازی اصلی کشور که برای دولت هستند، محیط غیر رقابتی ایجاد کنند.

مهندس محمد رضا نجفی منش در ادامه با بیان اینکه شعار امسال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال است، تصریح کرد: تولید و اشتغال با واردات همخوانی ندارد یعنی نمی توان یک کالا را هم تولید و وارد کرد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار گمرک در شش ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته، 26 درصد واردات خودرو بیشتر است. درست است که مردم به خودرو نیاز دارند اما همین مردم نیاز بالاتری دارند و آن ایجاد شغل برای جوانان است و نمی توان با واردات تولید را ارتقاء داد.

عضو هیئت مدیره انجمن همگن قطعه سازی با بیان اینکه صنعت خودروسازی داخلی بیش از 600 هزار شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده است، عنوان داشت: نباید فراموش کنیم، رشد اقتصادی کشور با تولید ایجاد می شود نه با واردات، لذا باید بر اساس قانون دولت موظف است برنامه خودش را بر مبنای تولید داخلی بنا کند.

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو