صبح و گفت و گو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

دكتر بخارایی: بی تفاوتی اجتماعی در ایران ناشی از احساس پوچی افراد است

مدیرگروه آسیبهای اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران گفت: به نظر می رسد جامعه ما در مرحله سوم بی تفاوتی اجتماعی ناشی احساس پوچی قرار گرفته که آغاز ورود به دو حالت شدیدتر بعدی است.

1397/10/29
|
14:15

برنامه "صبح و گفتگو" پیرامون موضوع عوامل تشدید کننده بی تفاوتی اجتماعی در ایران و در ارتباط تلفنی با دکتر احمد بخارایی مدیر گروه آسیبهای اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران از شبکه رادیویی گفت و گو روانه آنتن شد.

دکتر بخارایی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: وقتی مصداق عینی یک مسئله اجتماعی وجود دارد اما اذعان به وجود آن در ذهن افراد نیست گویا این مسئله وجود ندارد.

وی با بیان این مطلب گفت: بی تفاوتی اجتماعی یک مفهوم است و مصداق های عینی متفاوتی دارد. یکی از حالت های بی تفاوتی اجتماعی این است که مردم در واکنش به هر اتفاقی بگویند به من چه ربطی دارد.

مدیر گروه آسیبهای اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران افزود: در جامعه ای که انسجام کمتری دارد ممکن است پنج حالت مختلف از بی تفاوتی اجتماعی رخ دهد. نخست، پدیدار شدن احساس ناتوانی در افراد است که می تواند یک کم میلی را در آنها نسبت به محیط پیرامون ایجاد کند و این رقیق ترین حالت بی تفاوتی اجتماعی است.

دکتر بخارایی ادامه داد: دومین حالت، پدیدار شدن احساس ناکارآمدی در افراد است که به احساس کم اعتنایی تبدیل خواهدشد. در این حالت فرد نمی خواهد علت مسائل پیرامون خود را بداند. حالت سوم بی تفاوتی اجتماعی ناشی از احساس پوچی است، اگر اعضای یک جامعه احساس پوچی کنند در مرز تردید و خنثی قرار می گیرند و افراد علت وجود آسیب ها و مشکلات را نمی دانند و نمی خواهند که بدانند.

وی به چهارمین حالت بی تفاوتی اجتماعی اشاره کرد و افزود: چهارمین حالت احساس بیگانگی از خود است در این شرایط فرد یا دست به حذف فیزیکی خود یا همان خودکشی خواهد زد و یا به انزوا و اعتیاد کشیده خواهد شد.

مدیر گروه آسیبهای اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران در مجله صبحگاهی رادیو گفت و گو بیان داشت: پنجمین حالت بی تفاوتی اجتماعی، احساس بیگانی از جامعه است و در اینجا دو نوع بی تفاوتی اجتماعی پدیدار خواهد شد. یک خودخواهی افراطی در افراد شکل می گیرد که در طبقات فرادست شدیدتر است که در نهایت به قانون شکنی و هنجار شکنی روی می آورند.

دکتر بخارایی در خاتمه گفت: به نظر می رسد جامعه ما در مرحله سوم بی تفاوتی اجتماعی ناشی احساس پوچی قرار گرفته که آغاز ورود به دو حالت شدیدتر بعدی است.

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو