صبح و گفت و گو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفتگو

نظرافضلی: نرخ پیشنهادی مجلس برای خرید تضمینی 2500 تومان است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به افزایش رقم خرید تضمینی گندم به رادیو گفت وگو گفت: این قیمت همچنان معقول نیست و پیشنهاد ما 2500 تومان است.

1398/07/24
|
10:45
|

نظرافضلی در مصاحبه با برنامه "صبح و گفت وگو" اعلام کرد: «سال گذشته نیز نرخ پایین بود و ما ضمن آنالیز و صحبت با مسئولین قیمت را به نرخ معقول رساندیم.»

وی ادامه داد: «ما فقط می توانیم از وزیر سوال کنیم یا دست به استیضاح بزنیم که انجام شده است؛ در وهله دوم دولت باید شورای اقتصاد را متقاعد کند تا مبلغی را اضافه کنند.»

نظرافضلی با بیان اینکه این چانه زنی ها نباید در حوزه گندم وجود داشته باشد، تصریح کرد: «مبلغ 2 هزار و خرده ای نیز کم است؛ دوستان قیمت خود را اعلام کردند و امیدواریم روی این قیمت بیشتر کار شود!»

در ادامه علی خان محمدی، دبیرکل بنیاد مدیر گندم کاران در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت وگو تصریح کرد: «این چالش باید همین روزها حل شود؛ 2و5 میلیون تن که در اختیار کشاورزان است، با بذری با قیمت بالا روبرو است و مردم به سمت بذر اصلاح شده نمی روند که خطر بسیار بزرگی است.»

خان محمدی ادامه داد: «بذرهای خودمصرفی فاجعه بالایی برای خاک و آینده کشاورزی در پی دارد.»

وی به رادیو گفت وگو گفت: «کشاورزان گندم را بوجاری کرده و به دولت نفروختند؛ ضمن اینکه خودشان آن را کشت می کنند. کشاورزان گندم خود را الک کرده و دوباره کشت می کنند؛ چون معتقدند دولت اعتنایی به این کشت ندارد و این حرف بسیار خطرناکی است.»

خان محمدی خاطرنشان کرد: «بنیاد گندم کاران یک اطلاعیه برای استیضاح داد و اعلام کرد با استیضاح کاری پیش نمی رود و تاکید کرد که باید از طریق شورای اقتصاد پیش رویم.»

دسترسی سریع
صبح و گفتگو