صبح و گفت و گو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفتگو

سرنوشت گندم چه می شود؟ قیمت تنظیمی؛ خرید تضمینی

احتمال اتمام سلطه دولت بر خرید تضمینی گندم در رادیو گفت و گو بررسی شد

1399/02/27
|
12:10
|

برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت و گو با موضوع احتمال اتمام سلطه دولت بر خرید تضمینی گندم با علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران و دکتر پرویز اوسطی نماینده منتخب مجلس یازدهم و ریاست سابق جهاد کشاورزی قروه به صورت تلفنی گفتگو کرد.
علیقلی ایمانی با بیان اینکه همیشه کشاورزان با دولت ها با خرید تضمینی چالش داشته اند، گفت: این قانون هیچ موقع اجرایی نشده است و بستگی به توان دولت ها داشته که بعضی موقع ها سال های متوالی قیمت ها را تغییر نداده و اگر تغییر داده اند خیلی کمتر از نرخ تورم بود. کشاورزان خواهان پایان یافتن این موضوع هستند.

*اتمام سلطه دولت بر گندم
نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران اتمام سلطه دولت بر خرید تضمینی گندم را موجب کاهش مفسده ها در چرخه گندم، آرد، نانوایی و نان مطرح و اظهار کرد: اگر ما اینها را با همدیگر ارتباط دهیم خیلی از مصائب و مشکلات و مفسده هایی که در این پروسه در جریان است کاهش داده می شود و باید جلویش را بگیریم.
وی با اظهار به اینکه نباید فقط به تولید توجه داشت و تولیدکننده را هم باید دید، تصریح کرد: اینکه ما خرید تضمینی را انجام دهیم اجحاف بر کشاورز است در حالی که ما می توانیم راه های مختلفی را شناسایی کنیم از جمله بردن گندم به بورس و دولت به جای خرید تضمینی قیمت تنظیمی را اعلام کند.
ایمانی با بیان اینکه خرید گندم کیفی نیاز به قیمت کیفی هم دارد، گفت: اگر دولت قیمت تضمینی را اعلام و بعد در پروسه خرید تغییر ایجاد کند قطعا گندم و آرد کیفی تر خواهد بود و مصرف کننده نان کیفی تری را تهیه خواهد کرد.

*تاکید بر تداوم خرید تضمینی گندم
در ادامه دکتر پرویز اوسطی با رد نظرات نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران بر تداوم خرید تضمینی گندم تاکید کرد و گفت: گندم یکی از محصولات استراتژیک، راهبردی و اساسی کشور و از منظر سیاسی، اقتصادی، امنیت و سلامت برای ما حائز اهمیت است. بنابراین هرگونه تصمیم گیری در مورد این محصول در برنامه ریزی ها باید تضمین کننده پایداری تولید و رعایت منافع و مصالح و تامین امنیت غذایی مردم باشد.
نماینده منتخب مجلس یازدهم ضمن بیان اینکه اگر خرید تضمینی توسط دولت انجام نشود تامین امنیت غذایی با تهدید رو به رو می شود، افزود: این رویه را باید ادامه دهیم اما مشکل اصلی این است پس دولت در خرید تضمینی باید استانداردهای کیفی را ارتقا دهد.

دسترسی سریع
صبح و گفتگو