رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رئیس اسبق بانك مركزی: جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی؛ کاهش پولشویی را درپی دارد

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: مردم اصولا نباید استعداد، هوش و توانایی خود را برای فعالیت های غیر قانونی صرف نمایند و اگر این فعالیت ها در کشور کاهش یابد، کسی به سمت پولشویی نمی رود.

1396/05/31
|
08:56
|

طهماسب مظاهری در مصاحبه با برنامه زنده "رویداد" ضمن ارائه تعریفی از پولشویی اظهار کرد: «وقتی یک فرد یا سازمان از فعالیتی غیر قانونی درآمدی کسب می کند، شناسایی مسیر و منشا دردسر ساز است و اگر دولت با این روند مواجه شود، به طور طبیعی با آن برخورد می نماید.»

وی ادامه داد: «فرد در این راستا ترجیح می دهد پول غیر قانونی خود را در قالب فعالیتی قانونی قرار دهد که در این پروسه حتی با وجود دریافت 70 درصد از اصل پول، نشان دهد که آن مبلغ از فعالیتی اقتصادی صحیح و سالم به دست آمده است.»

مظاهری افزود: «مقابله ی دولت با پولشویی مبنی بر اینست که فعالیت های غیر قانونی از جمله قاچاق، مواد مخدر، فرار مالیاتی و... را با استاندارد سازی و ضابطه مند کردن به حداقل برساند و اجازه فعالیت های غیر قانونی را به افراد ندهد.»

وی افزایش هزینه و جرایم فعالیت های غیر قانونی را راهکاری دیگر در مقابله با پولشویی دانست و گفت: «مردم اصولا نباید استعداد، هوش و توانایی خود را برای فعالیت های غیر قانونی صرف نمایند و اگر این فعالیت ها در کشور کاهش یابد، کسی به سمت پولشویی احساس نیاز نخواهد کرد.»

مظاهری با اشاره به وسعت فعالیت های اقتصادی غیر قانونی گفت: «کشورهای همسایه ما دارای فعالیت های غیر قانونی در حوزه اسلحه، مواد مخدر و معاملات غیر قانونی بسیار هستند و بخشی از پولی که در این کشورها به دست می آید، در ایران در زمینه کار اقتصادی صحیح قرار می گیرد.»

وی افزود: «مقررات مقابله با پولشویی در کشورمان اهمیت بسیاری دارد؛ همچنین فعالیت های غیر قانونی در کشورمان نیز صورت می گیرد و از این جهت از فعالیت غیر قانونی همسایگان نیز برخوردار هستیم که مشتریان پولشویی در کشورمان هستند.»

"رویداد" با اجرای رضا کاشفی روانه آنتن رادیو گفت وگو شد.

دسترسی سریع
رویداد