رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

چرا مالیات بر خانه‌های لوکس به هدف برخورد نکرد؟

یک کارشناس حوزه اقتصاد در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، نرخِ تعیینیِ مالیات بر خانه‌های لوکس را موجب عدم دسترسی به درآمد مناسب برای دولت و کاهش سطح طبقاتی در جامعه عنوان کرد.

1400/07/28
|
14:30
|

سید مرتضی افقه دررابطه‌با اما و اگرهای ارزان بودن نرخ پایه مالیاتی برای خانه‌های لوکس به برنامه "رویداد" گفت: مالیات تأثیرگذاری چندجانبه دارد و هدف قانون‌گذار از تصویب پایه مالیاتی و نرخ آن باید روشن شود. گاه هدف، صرفاً درآمدزایی برای دولت است و اثرگذاری و توزیعِ آن درآمد مدنظر نمی‌باشد اما تصور می‌کنم مالیات بر خانه‌های لوکس، هدفی دوگانه دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت به دلیل نبودِ درآمد نفتی در پی پایه‌های مالیاتی جدید است و خانه‌های لوکس یکی از بهترین اهداف برای نیل بدین مقصود می‌باشد، افزود: تأثیرگذاری بعدی، ناظر بر توزیع درآمدی است که در جامعه ما بسیار اهمیت دارد.

افقه معتقد است مالیات بر خانه‌های لوکس از نظر درآمدزایی و توزیعِ این درآمد نرخی بسیار پایین دارد، چراکه تأثیرگذاری اجتماعی در شرایط امروزی تأثیر بسیاری بر جامعه می‌گذارد. از طرف دیگر تعداد طبقات مرفه کم بوده و توده مرم رو به فزونی است و لذا این پدیده تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسیِ منفی خواهد داشت.

این اقتصاددان تاکید کرد که نرخ تعیین شده برای مالیات بر خانه‌های لوکس نه درآمدزایی چندانی برای دولت در پی دارد و نه تأثیر چندانی بر تعدیلِ توزیع درآمد خواهد داشت و افزود: به این مورد، انتقاد وارد است.

افقه در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، دررابطه‌با الگوگیری از سایر کشورها گفت: در کشورهای پیشرفته، مالیات متغیری تأثیرگذار در اقتصاد است و دولت‌ها نیز برای نیل به اهدافِ خود با این نرخ بازی می‌کنند؛ لذا مالیات بر ارزش افزوده یا درآمدهای بالا در این کشورها، تأثیر زیادی بر اقتصادِ کشورهای پیشرفته دارد.

این نوع مالیات، منبع اصلی درآمدزایی در این کشورهاست و کشوری نظیر امریکا از درآمد مالیاتی برای افزایشِ سطحِ طبقاتی افراد کم‌درآمد استفاده می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: رقم‌های این مالیات گاه تا 50 درصد باهدف کسب درآمد تعیین شده و اثر کاهشی بر نابرابریِ درآمد افراد جامعه دارد.

افقه در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته انبوهِ مردم از حداقل‌ها برخوردار هستند و شکاف طبقاتی چندان مشهود نیست ولی برخی مفاسد و دسترسی به بسیاری رانت‌ها موجب شکافِ بسیار عظیم می‌شود.

وی در پایان گفت: مالیات در سیاست‌گذاری و توزیعِ رانت باید تمرکز کند و دررابطه‌با آن تصمیم‌گیری شود.

دسترسی سریع
رویداد